Orlik grubodzioby

Aquila clanga

Grudniowa obserwacja orlika grubodziobego w Polsce

Orlik grubodzioby Aquila clanga widziany 14.12.2011 w Kotlinie Biebrzańskiej. Fot.: Grzegorz Grygoruk

14 grudnia obserwowano orlika grubodziobego Aquila clanga w Kotlinie Biebrzańskiej. Jest to jedna z bardzo niewielu zimowych obserwacji tego gatunku w Polsce. Ptak był obserwowany między innymi przez Grzegorza Grygoruka, któremu dziękujemy za informację i dostarczone zdjęcia.