Orlik grubodzioby

Aquila clanga

Nadajniki GPS już nadają

Orlik grubodzioby Aquila clanga z nadajnikiem GPS.Po roku bezskutecznych prób założyliśmy wreszcie pierwsze nadajniki GPS na biebrzańskie orliki grubodziobe. W urządzenia wyposażone zostały 2 samce tych ptaków, w tym jeden, który miał już nadajnik założony w 1999 roku. Nadajnik ten przez kilka lat dostarczał cennych danych, jednak od wielu już nie funkcjonuje. Drugi z kolei ptak to urodzony w 2005 roku nad Biebrzą młodzieniec, który po latach pobytu w ciepłych krajach powrócił nad Biebrzę i w tym roku doczekał się potomstwa.

Nadajniki GPS, podobnie jak dataloggery, to urządzenia rejestrujące swoją pozycję za pomocą systemu satelitarnego GPS. Dane te są przekazywane przez satelity do serwera. Podobnie jak w przypadku dataloggerów, stanowią bezcenne narzędzie do określenia preferencji środowiskowych ptaków, a po zakończeniu sezonu lęgowego dadzą pełny obraz tras migracyjnych naszych orlików grubodziobych.

Obecnie projekt przewiduje założenie 12 takich nadajników.