Orlik grubodzioby

Aquila clanga

Orlik grubodzioby ptakiem roku 2019 na Białorusi

Białoruski orlik grubodzioby, foto S. Havrancik.Miła wiadomość napłynęła z Białorusi: orlik grubodzioby został tam wybrany Ptakiem Roku 2019.

Białoruś jest obecnie najważniejszym w Europie miejscem występowania orlika grubodziobego. Populacja liczy tam jeszcze 120-160 par, co czyni ją największą, po Rosji, populacją tego gatunku na świecie. Niestety zmiany środowiskowe i postępująca wraz z nimi hybrydyzacja stawiają kwestie przetrwania tego pięknego orła pod znakiem zapytania. Stąd ogromna potrzeba ochrony i popularyzacji problemów z nią związanych.

Ochroną orlików grubodziobych na Białorusi zajmuje się między innymi organizacja APB-Birdlife Białoruś i to z jej inicjatywy wybrano właśnie ten gatunek na Ptaka Roku 2019.

Więcej o tej inicjatywie na stronie APB-Birdlife Białoruś (w języku białoruskim).

Tutaj można też śledzić losy 8 wyposażonych w nadajniki białoruskich orlików grubodziobych.